de Innovatieregisseurs

 

 

 

 

 

innovate like a startup!

 

druppel

wat

de Innovatieregisseurs organiseren innovatie

stimuleren


workshops | design thinking, lean startup, business model canvas, value proposition canvas

innovatie sessies | brainstorms

advies | bevordering innovatief vermogen

initiëren


innovatie scan | identificeren uitdagingen

technology scan

ideeën generatie

design sprint | van idee naar gevalideerd prototype in 5 dagen

validatie | technologie, markt

realiseren


external innovation officer

entrepreneur in residence

sourcing | technologie, mensen

funding | subsidies, venture capital

samenwerking | partner search, samenwerkingsovereenkomsten

business development

venture building | spin-offs

startup acceleration

druppel

creativity is thinking up new things. innovation is doing new things.

-- Theodore Levitt --

hoe

de Innovatieregisseurs verbinden mensen, kennis en ideeën

Wij werken ideeën op tot concepten en concrete business cases.

Als er geen ideeën zijn, zoeken we ze. Of we creëren ze zelf.

We hebben een brede, nieuwsgierige blik en zijn gewend de dingen vanuit wisselende perspectieven te bekijken. Daardoor zien we onverwachte verbanden, én kansen. Verbanden zetten we om in verbindingen.

Dat succesvol innoveren bloed, zweet en tranen vergt weten wij als geen ander. Wij nemen de rol van regisseur, trekker, duwer, aanjager of projectleider.

Innovatie is een iteratief proces. Dat vereist flexibiliteit én focus: Het einddoel is hard, de route er naar toe wordt onderweg geoptimaliseerd. Design Thinking en Lean Startup zijn methodieken die ons op het lijf geschreven zijn.

 

de Innovatieregisseurs

if everything seems under control, you are just not going fast enough.

-- Mario Andretti --

voor wie

We werken voor bedrijven en instellingen die van hun ideeën business willen maken.

én voor partijen die in die business investeren.

World Startup FactoryDutch Innovation FactoryYES!Delft

 

 

 

 

 

the important thing is not to stop questioning. curiosity has it’s own reasons for existing.

-- Albert Einstein --

waarom

nieuwsgierigheid en drang tot vernieuwen

Wij worden gedreven door de wil om te creëren. Ideeën omzetten in werkelijkheid. Dingen doen die nog niet gedaan zijn.

We zijn nieuwsgierig, willen weten hoe en waarom. Maar vooral ook: hoe kan het beter?

Waar anderen problemen en belemmeringen zien, zien wij kansen en mogelijkheden.

collaboration equals innovation

-- Michael Dell --

 

wie

verbinders, vernieuwers, ondernemers

De ondernemer achter de Innovatieregisseurs is Hub Jongen.

Als regisseur en adviseur heeft hij al tal van complexe innovatie- en samenwerkingsprojecten gerund.

Hub beschikt daarnaast over behoorlijk wat ondernemerservaring, o.a. als founder van een internet startup.

de Innovatieregisseurs werken als een netwerkorganisatie waarbij afhankelijk van het project wordt geput uit een sterke pool van doorgewinterde professionals.

contact

06-41376241

info@regisseurs.nl

Oosteinde 5

2611VA Delft


 

Back to Top